Quina és la hora d´entrada i sortida per a les parcel·les?

Entrada , apartir de les 12:00 h a.m
Sortida, abans de les 12:00 h. a.m