Disposen de massatjista?

Sí, amb reseva d´hores i previ pagament.