Es pot reservar un número concret de parcel·la?

No és possible, encara que vostès ens poden indicar les seves preferències e intentarem respectar-les.